Dubbele impact wanneer je doneert via het Toekomstfonds!

Eén van de vrijwilligers bij het Toekomstfonds stelde enkele weken geleden voor om meer in te zetten op de ‘dubbele impact’ die donaties via het Toekomstfonds creëren:

 1. Via het rendement dat wordt overgeboekt naar de goede doelen
 2. Hiernaast ook via de beleggingen zélf, dus doordat de donatie wordt belegd in duurzame of maatschappelijk betrokken bedrijven/mensen

Dit vonden we zo’n goed idee dat we er meteen mee aan de slag zijn gegaan. Voorheen bood het Toekomstfonds twee opties aan voor hoe de donatie geïnvesteerd kon worden:

 • ‘sparen’, via een belegging in staatsobligaties
 • verantwoorde beleggingen in de aandelenmarkt

Het Toekomstfonds begon ooit met het idee om donaties te beleggen in de aandelenmarkt. De optie om ook te kunnen ‘sparen’ voor je goede doel hebben we in de maanden daarna gecreëerd omdat sommige mensen met hun donatie liever sparen.

Met het oog op de ‘dubbele impact’, hebben we nu twee extra opties opgezet:

 • groene beleggingen in de aandelenmarkt: voor mensen die hun donatie graag belegd willen zien in bedrijven die bijdragen aan een gezondere planeet
 • microfinanciering: voor donateurs die graag mensen in ontwikkelingslanden willen steunen (bij microfinancering krijgen kleine ondernemers en ondernemingen in ontwikkelingslanden micro-leningen)

Op deze manier creëren we dubbele impact: naast het rendement op de investeringen dat naar het goede doel gaat, dragen de investeringen zelf ook bij aan een betere wereld!

Meer uitleg over de vier opties staat op de Toekomstfonds website.

Studenten van de Hogeschool Utrecht starten met project

In september zijn er 4 groepen studenten van de Hogeschool Utrecht begonnen met projecten voor het Toekomstfonds. Bij deze welkom iedereen, we zijn erg blij met jullie hulp!

De studenten studeren bij twee afdelingen op de Hogeschool: de afdeling Communication and Multimedia Design (CMD) en de afdeling Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).

De studenten van de afdeling CMD gaan het Toekomstfonds helpen bij het beantwoorden van vragen die typisch zijn voor het opstarten van een nieuwe liefdadigheidsinstelling, zoals: Wie zijn de belangrijkste doelgroepen van het Toekomstfonds? En hoe kunnen we die het beste bereiken?

De studenten van de afdeling ICT gaan het Toekomstfonds helpen bij het opzetten van een ICT-infrastructuur die het voor donoren transparant maakt wat er met hun donatie gebeurt. Zij gaan het fonds ook ondersteunen in het concretiseren van de bedrijfsplannen en in het doen van een subsidieaanvraag.

Nieuwe data op website van nobelprijswinnaar Robert Shiller

De afgelopen weken hebben we de ‘evidence base’, de wetenschappelijke basis, voor het Toekomstfonds verstevigd. We hebben hiervoor beleggingsdata gebruikt van nobelprijs-winnaar Robert Shiller. Op basis van zijn onderzoek laten we nu zien op de website dat wanneer je een donatie voor een goed doel investeert en elk jaar het rendement aan het goede doel geeft, dit resulteert in stabiele inkomsten voor het goede doel.

De inkomsten worden met tijd zelfs steeds groter. De grafiek hieronder laat dit zien. Voor de grafiek hebben we doorgerekend hoeveel geld er naar een goed doel was gegaan als iemand 100 jaar geleden, in 1920, €10 in aandelen had geïnvesteerd voor dat goede doel via het Toekomstfonds. Met de beleggingsdata van Rober Shiller kunnen we uitrekenen dat het goede doel dan in de afgelopen 100 jaar in totaal €418 euro aan steun had gekregen! En dat is in ‘reële’ waarde, al gecorrigeerd voor inflatie.

Alle deze berekeningen en de data van Robert Shiller zijn gratis te downloaden op de Toekomstfonds website.

Opstart-ideeën: gesprekken met goede doelen

In de oprichting van het Toekomstfonds gaan we 2 groepen mensen regelmatig om hun ideeën en feedback vragen:

 1. donateurs
 2. goede doelen

De afgelopen maanden hebben we de eerste gesprekken met goede doelen gevoerd. Het resultaat: veel positieve feedback! De goede doelen zien het Toekomstfonds als een mooie manier om nieuwe donateurs aan te trekken.

Er zijn ook al mogelijkheden voor samenwerking tussen het Toekomstfonds en de goede doelen uit de gesprekken gekomen. Bijvoorbeeld:

 • mogelijk maken van doneren aan bepaalde thema’s waar de goede doelen aan werken
 • samenwerken in de communicatie rondom het Toekomstfonds-platform
 • belichten van speciale dagen in het jaar (volgende week is het bijvoorbeeld ‘Wereld Hart Dag’)

The first Future Fund newsletter!

On 25 september 2020, the first Future Fund newsletter was sent out! You can download it here, and this was what the intro said:

Dear potential donors, dear employees of charities, and dear colleagues who work at the Future Fund, The first Future Fund newsletter! (you can also access this newsletter online) Thank you for your interest in the Future Fund so far: thanks to your inputs, time and ideas we have made a solid start with building the foundations for the Future Fund. Below you can read about the recent developments at the Future Fund: 1. The first Future Fund survey 2. Ideas: conversations with charities 3. New website 4. New data on the website by Nobel Prize winner Robert Shiller 5. Students of the University of Applied Sciences Utrecht start projects 6. Donate via the Future Fund and create double impact!

Ideas: conversations with charities

In establishing the Future Fund, we regularly ask 2 groups of people for their ideas, input and feedback:

 1. donors
 2. charities

The past few weeks, we held our first meetings with charities. The result: a lot of positive feedback! The charities see the Future Fund as an innovative way to attract new donors.

The meetings also resulted in good ideas for future collaboration between the Future Fund and charities. For example:

 • making it possible for people to donate to specific themes that charities work on
 • working together in communicating about the Future Fund platform
 • highlighting special days in the year (e.g. next week it is World Heart Day)