Privacybeleid

Wij vinden het beschermen van uw persoonsgegevens erg belangrijk en wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om onze diensten aan u te kunnen verlenen, u een betere gebruikerservaring te geven en om onze diensten te verbeteren. Wij zullen uitermate zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om ons privacybeleid transparant te houden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Verantwoordelijke

Het ToekomstFonds is een project van Stichting ToekomstFonds. Stichting ToekomstFonds is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u vragen of klachten hebben, dan kunt u deze altijd sturen naar info@toekomstfonds.nl.

Welke gegevens verzamelt Stichting ToekomstFonds?

Voor- en achternaam Stichting ToekomstFonds verzamelt uw voor- en achternaam (indien u deze opgeeft) in de volgende situaties:
 • U maakt een profiel aan op de website
 • U plaatst een comment op de website
 • U doet een donatie
 • U neemt contact op met Stichting ToekomstFonds
Adresgegevens Stichting ToekomstFonds verzamelt uw adresgegevens in de volgende situaties:
 • U maakt een profiel aan op de website en geeft deze gegevens op
 • U doet een donatie
E-mailadres Stichting ToekomstFonds verzamelt uw e-mailadres in de volgende situaties:
 • U maakt een profiel aan op de website
 • U plaatst een comment op de website
 • U doet een donatie
 • U neemt per mail contact op met Stichting ToekomstFonds
IP-adres Stichting ToekomstFonds verzamelt uw IP-adres in de volgende situaties:
 • U gebruikt de website
 • U maakt een profiel aan op de website
 • U plaatst een comment op de website
 • U doet een donatie

Hoe verzamelt Stichting ToekomstFonds uw gegevens?

Stichting ToekomstFonds kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u, omdat u die zelf aan Stichting ToekomstFonds verstrekt. Stichting ToekomstFonds maakt op haar website gebruik van cookies. Stichting ToekomstFonds plaatst daarbij alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Gebruik van de website van ToekomstFonds vat Stichting ToekomstFonds op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Waarvoor gebruikt Stichting ToekomstFonds deze gegevens?

Stichting ToekomstFonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor:
 • het voeren van de administratie en het bijhouden van eventuele communicatie met u;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens kunnen worden gebruikt bij juridische procedures of voor statistische doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen van fraude;
 • het sturen van een terugkerende nieuwsbrief;
 • het delen van uw gegevens met het goede doel waarvoor u doneert (indien u hierom verzoekt en wij uw toestemming hiervoor hebben).

Wat is de wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Stichting ToekomstFonds verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de onderstaande wettelijke grondslagen.
 • U heeft toestemming gegeven. Wij vragen uw toestemming alleen als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hoe u dat kunt doen, is beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zoals beschreven in de Donatievoorwaarden.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart Stichting ToekomstFonds uw gegevens?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om onze dienst zorgvuldig en volledig te kunnen aanbieden en om te voldoen aan aan ons gestelde wettelijke eisen, waaronder de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst.

Wanneer en hoe deelt Stichting ToekomstFonds persoonsgegevens met derden?

Tenzij in dit privacybeleid genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting ToekomstFonds mag uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven, zoals bijvoorbeeld met het goede doel waarvoor u doneert. Stichting ToekomstFonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:
 • uw gegevens in te zien;
 • fouten in uw gegevens te laten corrigeren;
 • verouderde gegevens te laten corrigeren;
 • uw toestemming in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
 • uitleg te verzoeken over het gebruik van uw gegevens;
 • uw gegevens volledig laten verwijderen.
U krijgt bij Stichting ToekomstFonds toegang tot uw eigen accountomgeving. Op deze pagina kunt u uw gegevens inzien en eventueel wijzigen. Overige verzoeken kunt u indienen via ons contactformulier. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen. Bij bovenstaande verzoeken, zullen wij u vragen om u te identificeren, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van een verkeerd persoon aanpassen of verwijderen. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. In dit geval, neem a.u.b. contact met ons op, op info@toekomstfonds.nl of 085-0041439.

Hoe zorgt Stichting ToekomstFonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting ToekomstFonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen, opdat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting ToekomstFonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Een donatie doe je bij ons bijvoorbeeld altijd via een beveiligde betaalomgeving. Op deze manier krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL (Secure Socket Layers) worden uw transactiegegevens versleuteld over het internet verstuurd. U herkent een veilige SSL verbinding aan https:// in de adresbalk van uw adresbalk.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Hoe kunt u in contact komen met de Autoriteit Persoonsgegevens?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u in contact komen met Stichting ToekomstFonds?

Voor vragen betreffende ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Stichting ToekomstFonds. Onze contactgegevens zijn als volgt: Stichting ToekomstFonds Vredenburg 40 3511 BD Utrecht 085-0041439 info@toekomstfonds.nl