Veelgestelde vragen: hoe lang krijgt het goede doel steun?

Hoe lang krijgt het goede doel steun door mijn éénmalige donatie?

Er is geen einde aan het ToekomstFonds of aan de donaties die worden gedaan aan je goede doel op basis van je oorspronkelijke investering: zo lang als er een aandelenmarkt is, en zolang die aandelenmarkt gemiddeld een rendement geeft dat hoger is dan de inflatie, blijft je donatie rendement geven.

Dus mijn steun aan het goede doel blijft ook doorlopen na mijn dood…?

Zeker! Het ToekomstFonds is zelfs bij uitstek geschikt voor het nalaten van een erfenis aan een goed doel. Tot het ToekomstFonds kon men dit alleen doen via ‘legaten’: hiermee geef je een goed doel het gebruiksrecht over je vermogen; zij mogen dan het rendement als inkomstenbron gebruiken. Er zijn 2 grote verschillen tussen legaten en nalatenissen via het ToekomstFonds:

  1. Legaten betreffen meestal behoorlijk grote bedragen. De reden hiervoor is dat er aan het nalaten via een legaat kosten verbonden zijn, bijvoorbeeld voor een notaris. Om deze kosten de moeite waard te laten zijn, moet het nagelaten bedrag vrij hoog zijn. In tegenstelling hiertoe is het ToekomstFonds er voor iedereen: inleggen is al mogelijk vanaf een heel klein bedrag.
  2. Bij het ToekomstFonds gaat elk jaar 50% van het rendement naar je goede doel en 50% naar het vergroten van de waarde van je initiële inleg. Bij legaten mag dit niet; goede doelen mogen vanwege hun ANBI status vermogens die ze beheren via een legaat niet laten groeien. Bij het ToekomstFonds mag dat wél. Hierdoor wordt je steun aan je goede doel elk jaar steeds een beetje groter – zonder einde! Als de aandelenmarkt hetzelfde rendement blijft genereren als in de afgelopen 100 jaar, resulteert dit in een verbazingwekkende cijfers voor je donatie (zie de tabel hieronder).

Tabel 1. Toekomstige projectie van de totale steun aan een goed doel op basis van een eenmalige donatie van €10, die wordt geïnvesteerd. Om deze prognoses te maken is het gemiddelde rendement op beleggingen in de afgelopen 150 jaar gebruikt (7,0%).

Toekomstige projectie van de totale steun aan een goed doel op basis van 1 éénmalige donatie van €10 via het ToekomstFonds. Om deze prognoses te maken is het gemiddelde rendement op beleggingen in de afgelopen 150 jaar gebruikt (7,0% per jaar).

Jaren Schatting van cumulatief bedrag overgemaakt naar goede doel na X jaar wdt_ID
1 € 0.31 1
2 € 0.63 2
5 € 1.66 3
10 € 3.60 4
25 € 11.58 5
50 € 36.58 6
100 € 207 7
200 € 4697 8
500 € 48 miljoen 9